медицински хеликоптер

Започна обучението на екипите за медицинските хеликоптери

Започна обучението на екипите, които ще обслужват медицинските хеликоптери в страната. Първият медицински хеликоптер трябва да пристигне у нас в средата на декември, а до 2026 година и останалите пет.

Президентът Румен Радев съобщи, че е обявена обществена поръчка за два хеликоптера на лизинг и ако няма обжалване още през лятото те могат да се включат в спасителните дейности.

Хеликоптерите ще бъдат разположени близо до планинските ни курорти.

“Хеликоптерите не решават нищо сами по себе си, защото много хора си мислят, че идват хеликоптерите и имаме HEMS. Хеликоптерите са най-лесната част, защото тук се касае за една изключително сложна система от много подсистеми и компоненти. На първо място освен хеликоптерите трябва да имаме подготвен летателен състав, подготвен да експлоатира хеликоптерите в трудни условия. Трябва да имаме и хангари с подходящи условия, с постоянно дежурство”, заяви президентът Румен Радев.

Източник: БНТ