Non est census super censum salutis – Няма нищо по-ценно от здравето и Bona valetudo melior est quam maximae divitiae – Доброто здраве е по-хубаво от най-голямото богатство гласят две древни римски сентенции и сме уверени, че няма човек, който да не е съгласен с тях.

Мотивирани от тези думи, ние създадохме Medical Portal – информационна платформа, чрез която ще ви запознаваме с най-новите тенденции от света на медицината и фармацията, с гледни точки на доказани професионалисти, с лечебни и възстановителни заведения, със здравни институции и клинични проучвания.

Ще отделяме специално внимание на храненето, защото неговото влияние върху здравословното състояние е безспорно. Ще информираме и за ресурсите, които ни е предоставила Майката Природа и как те да бъдат използвани правилно, за да бъдем по-здрави.

Ще насочим фокуса си и към начините за превенция на различни заболявания, защото сме разтревожени, че на това не се обръща достатъчно обществено внимание . Съответно имаме желанието и волята да променим тази негативна тенденция като превърнем Medical Portal в един ценен ресурс за актуална и полезна информация, който същевременно да спомага за повишаване на здравната култура и благосъстоянието на българските граждани.