Световен ден за борба с рака

Столичната община подновява безплатните прегледи за рак на гърдата

Столичният общински съвет гласува да бъдат подновени скрининговите изследвания за рак на млечната жлеза (РМЖ) на работещите в общинските училища и детски градини. Предложението е на общинските съветници д-р Антон Койчев, Малина Едрева, д-р Веселин Милев, Милка Христова и зам.-кмета г-н Дончо Барбалов.

Предвижда се тази година в изпълнение на програмата да се включат 14 общински лечебни заведения: Първа САГБАЛ “Св. София”; Втора САГБАЛ “Шейново”, Университетската Първа МБАЛ “Св. Йоан Кръстител” , СБАЛОЗ “Проф. Марин Мушмов”, Четвърта МБАЛ, както и диагностично-консултативните центрове с номера 8, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 24 и 25.

Изследванията ще се провеждат по график до края на ноември 2022 г. Средствата за тях са в размер на 200 000 лв. и ще бъдат осигурени от бюджета на дирекция “Здравеопазване” към Столична община.

Изследването за РМЖ включва клиничен преглед и ултразвукова диагностика на млечните жлези, а при наличие на медицински показания – и рентгенова мамография.

Ракът на млечната жлеза е доказано социално значимо заболяване с висока заболеваемост и смъртност сред жените в световен мащаб и у нас. Затова лекарите препоръчват да се прави профилактичен преглед при мамолог поне веднъж годишно или веднъж на две години, според възрастта на жената. Навременното откриване на това заболяване позволява неговото адекватно лечение и дори пълно излекуване.

При изпълнението на програмата от 2015 г. до 2020 г. в София, скрининговото изследване обхвана жените, работещи в общинските училища, детски градини и ясли, комплексите за детско хранене, културни институти, заведенията за социални услуги, Столичен инспекторат и общинските транспортни дружества.

От прегледаните близо 23 000 жени, при 179 е открита находка, съмнителна за злокачественост, а при 73 е установен карцином на гърдата.

За тази програма до 2020 г. Столична община е изразходвала близо 1 млн. лв. Отделно от това за апаратура, с която да се извършват прегледи за рак на гърдата в общинските лечебни заведения СО е отпуснала над 822 хил. лв.