НЗОК

По-високи цени на клиничните пътеки

Според проф. Петко Салчев, управител на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) предлага да се повишат цените на клиничните пътеки, както и на клиничните и амбулаторните процедури с осем процента, считано от 1 септември 2022 г .

Професорът каза това след заседание на Надзорния съвет на НЗОК. Предложението е изпратено до Български лекарски съюз. Предстои да се разбере какво ще бъде решението на Съюза.