Асен Меджидиев

Достъпно здравеопазване: Ще бъде ли решен проблемът в малките населени места?

Здравният министър на посещение в Разград. Асен Меджидиев ще посети болница “Св. Иван Рилски”, където с директора на болницата и местните власти ще обсъдят осигуреността на здравни грижи в малките населени места в региона.

Целта на посещението е да се очертаят насоки за бъдещи действия, така че хората, живеещи извън градовете да имат достъп до адекватна здравна помощ.

Източник: НОВА