д-р Тома Томов

Тома Томов: Приоритетно медицински кислород трябва да бъде доставян на лечебни заведения

Болниците ще подават информация към МЗ за необходимия им медицински кислород

Всеки петък болниците в страната трябва да предоставят на Министерството на здравеопазването информация за наличностите от медицински кислород, с които разполагат, както и за прогнозните количества кислород, който ще им бъде необходим за последващата седмица. Това решение беше взето на среща между заместник-министъра на здравеопазването д-р Тома Томов, изпълнителния директор на Изпълнителната агенция по лекарствата маг.-фарм. Богдан Кирилов и представители на фирмите производители и доставчици на кислород.

По време на срещата, която се проведе в Министерството на здравеопазването, те обсъдиха възможностите за намаляване загубите на кислород от страна на болниците и по-доброто планиране на необходимите количества. „Първо се задоволяват нуждите от кислород на лечебните заведения, а след това на икономическите субекти. В момента приоритетно кислород се осигурява за болниците, за да гарантираме достъпа на пациентите в интензивните отделения до кислород“, посочи д-р Томов.

Представителите на фирмите производители и доставчици на кислород са категорични, че въпреки увеличеното потребление, те ще координират производствените мощности помежду си, така че да не се стига до недостиг на медицински кислород за лечебните заведения.