кислород маска

Ще имат ли нуждаещите се пациенти достъп до кислородолечение в домашни условия

Апаратите за терапия с кислород в домашни условия са заложени в списъка на медицинските изделия на Здравната каса от 2021-ва, но до края на миналата година не е имало търговци, желаещи да предоставят такива по договор с обществения фонд. Това съобщи пред депутатите от здравната парламентарна комисия  д-р Йорданка Пенкова, изпълняващ длъжността управител на Здравната каса, по време на изслушване във връзка с достъпа на хора с дихателни затруднения до домашно кислородолечение.

Предстои вземането на решение дали апаратите да останат в този списък, или да бъдат прехвърлени към списъка на помощните средства за хората с увреждания. От Българското дружество по белодробни болести възразиха срещу това. 

Заради липсата на производители или търговци, които да отпускат апарати за домашно лечение с кислород, през изминалите две години Здравната каса не е плащала за тази дейност. В началото на 2023-та са се явили двама търговци, средства за това обаче ще има след като бъде приет новият бюджет на Касата, обясни д-р Йорданка Пенкова. По думите ѝ  има готов механизъм за отпускане, наблюдение и контрол на тези апарати, ако останат в списъка на изделията за домашно лечение.  

“Ние не работим с ТЕЛК-ови решения, инвалидност и т.н. И там трябва да бъдат заложени критериите, както отпускането и на медикаменти”, посочи Пенкова.

Ако се прехвърлят към помощните средства за хора с увреждания, заплащани с трансфер от социалното министерство, според д-р Пенкова ще е нужно увеличение на сегашния бюджет. Против дефиницията, че хората с дихателна недостатъчност са хора с увреждания се обяви доц. Диана Петкова, председател на Българското дружество по белодробни болести. 

“Има група пациенти, които имат нужда от домашно кислородолечение, но те не са инвалидизирани, тоест те нямат ТЕЛК-ово решение”, отбеляза тя.

От дружеството припомниха, че домашното лечение с кислород трябва да бъде дозирано и контролирано, защото както може да помогне, така може да доведе и до смърт.  

Източник: БНР