Представяне на новоучредената Фондация „За достъпна и качествена храна“

В Националния пресклуб на БТА, вчера 29 септември 21 г се състоя представяне на новоучредената Фондация „За достъпна и качествена храна“ и начало на кампанията “Говори потребителят”. Събитието бе открито от зам-министърът на земеделието, храните и горите доц. д-р Крум Неделков, който подчерта, че приветства появата на фондацията и обеща съвместно с МЗХГ да рабятат в тясно сътрудничество. Министерството отдава голяма значене на качествената и достъпна храна. Той адмирира мисията на Фондацията да информира обществеността по проблемите свързани с цените и качеството на хранителните продукти, както дейността на фондацията и нейното учредаване.

Представителите на Българска Агенция по Безопасност на Храните (БАБХ) обърнаха внимание на важността на термина здравославна храна, защото безопасна и здравословна храна са две различни неща.

Безопасността, достъпността и качеството на храните бяха основните дискутирани теми при обявяването на фондацията “За достъпна и качествена храна” в Националния пресклуб на БТА днес. Целта ни е не да завземаме чужди територии, а да бъдем медиатор, посочи председателят на УС на новоучредената фондация Андрей Велчев

Беше представна стратегия за популяризиране и разпространение а идеята за здравословната храна на достъпни цени и ще се  подпомагнат потребителите при защита на техните права и интереси, свързани с цените и качеството на храната.

В трите тематични панела бяха повдигнати няколко сериозни теми, като: Прозрачен контрол на храните, Здравословна храна – на каква цена  и резултати от 10 години субсидии на българските производители.

Основен акцент на дебютния форум бе обърнат към качеството на млечните продукти и особена на българското мляко, като гостът поканен от фондацията кардиолога д-р Георги Маждраков разказа, колко ниско е било качеството на изследвани от него продукти, продавани в българска търговска мрежа и колко серизен риск за здравето крие консумацията на подобни млечин продути, ако не се примлага качествен контрол на храните.

Екипът на фондацията ще започва своята дебютна КАМПАНИЯ „ГОВОРИ ПОТРЕБИТЕЛЯТ”, в която чрез трибуната на медията luboslovie.bg ще бъдат излъчени интервюта и репортажи свързани с проблеми и сигнали на потебители на храната, продавана в българката мрежа от вериги и магазини.

От страна на Комисията за защита на потребителите (КЗП приветствие на иницитивата и учредяването на ФДКС произнесе г-н  Константин Райков, зам председател на комисията.Той сподели, че опитът на КЗП с потребителите и тяхното поведение може да се допълни и обогати с появата на подобен медиатор като фондацията и рубриката обърната към потребителите.