Лекари извършиха сложна операция на увредена сънна артерия за предотвратяване на инсулт

Лекари от Клиниката по съдова и ендоваскуларна хирургия към УМБАЛ „Проф. д-р Александър Чирков“ извършиха сложна операция като реконструираха сънна артерия на пациент с много придружаващи заболявания, съобщиха от лечебното заведение.

Пациентът е насочен към съдовата хирургия от Клиниката по кардиохирургия, където му е поставен успешно троен коронарен байпас преди 3 месеца. Рутинно, преди всяка операция в лечебното заведение се правят изследвания за състоянието на каротидните артерии и крайниците. По този начин се оценява в каква степен атеросклерозата е засегнала останалите съдови басейни и има ли нужда от допълнителни интервенции. Тясната колаборацията между отделните отделения и структури предотвратява риска не само от сърдечни заболявания, но и от мозъчни и други съдови инциденти.

При предоперативен ехографски преглед от съдов хирург на пациента е открита случайно 90% стеснение на дясната сънна артерия. Състоянието налага оперативно лечение, тъй като забавя кръвотока към мозъка и има риск от инсулт. Сложната анатомия на артерията – нагъванията в два участъка и високостепенното стеснение не позволяват извършването на по-щадяща безкръвна процедура.

Съдовите хирурзи проф. д-р Валентин Говедарски, д-р Елица Димитрова, д-р Димитър Чернев и д-р Димитър Борисов извършват многокомпонентна реконструкция на съда като скъсяват трите артерии с повече от 1 см, почистват тромбите, правят пластика с придърпване на вътрешната и външна сънни артерии и реинплантират кръвоносните съдове. След операцията, пациентът е в стабилно общо състояние и се очаква да се възстанови напълно.

Източник: БНТ